Tips till de som vill bli signade av skivbolag

Tips (3)Rent generellt kan det sägas att det krävs ganska mycket för att få skriva på kontrakt med ett skivbolag. Det krävs att bandet eller artisten har talang för sitt eller sina instrument, att det finns en form av professionalitet samt att det finns material eller samarbete med någon som skriver material, såsom låtskrivare.

Förr i tiden var det vanligt att band eller artister hade en inspelning på kassettband som skickades till skivbolagen som i sin tur lyssnade och bedömde och hörde av sig om de blev intresserade. Därefter skrevs kontrakten på och det handlade ofta om både ett visst antal singlar och fullängdsalbum samt en turnéplan med ett specifikt antal spelningar. Numera är det mer uppdelat där olika aktörer sköter olika delar av det som innefattas av en musikkarriär. Det hör inte till ovanligheterna att det är ett företag som sköter skivsläppet, ett företag som står för management och ett företag som står för turnébokning och liknande.

På Starlight Records försöker de anställda att gå tillbaka till hur det var förr med en viss modifikation. Det finns en önskan om ett starkt samarbete och samverkan mellan de olika aktörer som finns, för det underlättar kommunikationen för artisterna och banden och deras mangagement. En samverkan på grundnivå menar Starlight Records leder till bättre kvalitet på allt från bokningarna, föreställningarna, konserterna och skivsläppen eftersom det blir färre mellanhänder och “ju fler kockar desto sämre soppa” är ett generellt vedertaget begrepp som många håller med om.

För att nå ut till olika skiv- och bokningsbolag i dagens läge gäller det att synas och höras. Att använda sig av den digitala parallellvärlden Internet är det absolut bästa sättet att synas och höras. Att lägga ut sin musik på olika hemsidor där alla kan lyssna är viktigt, att finnas till på sociala medier är också det viktigt eftersom det är där de flesta potentiella lyssnare och fans befinner sig.

ADD YOUR COMMENT