Satsning på en bredd av genrer

2016-08-30-1472587068-656027-warrenadlerongenres-thumbPå Starlight Records finns en grupp musikpassionerade personer som alla har olika typer av genrer som sin favorit. Att inneha en bredd av genrer vad gäller att signa olika band och artister är mycket viktigt på dagens marknad. Utan en bredd blir det alldeles för snävt vilket inte genererar i tillräckliga intäkter och således inte kan erbjuda de artister som finns på skivbolaget tillräckligt med professionalitet. Därför bestämde sig Starlight Records tidigt för att satsa på en bredd för att nå ut till fler.

Pop

En genre som är otroligt bred och i vissa fall svårdefinierad är popen. Beroende på vilken generation man tillhör har man olika förhållanden till ordet. Popmusiken är en relativt stor del av Starlight Records och under det kommande året kommer en hel del nya namn och releaser att släppas inom vad skivbolaget definierar som genren pop.

Rock

Rocken är allt från radiovänlig rock till hård black metal som drar tankarna till norska urskogar. Många band som kommer i kontakt med Starlight Records definierar sig själva som någon typ av ett rock/metal band.

Punk

Den gamla, samhällskritiska punken lever kvar, inte minst genom ett av Starlight Records uppkommande bands skivsläpp som kritiserar dagens samhälle ut i fingerspetsarna. Punkens anda finns definitivt kvar trots många höga röster om att punken skulle vara död.

Vikten av att inte låsas in i ett fack

Definitionen av genrer är i sig inte så viktig egentligen eftersom det till viss del kan riskera att strypa artisters skaparglädje och inspiration om de blir satta i ett fack som de känner sig låsta till. På Starlight Records uppmanas skaparglädje och känner man att man vill byta eller mixa genrer och testa något nytt ses detta enbart som positivt. Det finns inga regler som stoppar att ett band exempelvis mixar sin stil för att vidga sina perspektiv om de känner att musiken blir bra. I slutändan är det skaparglädjen som hörs i musiken.

ADD YOUR COMMENT