Samarbete med studios

cooperation-3För att kunna nå ut på en ganska mättad marknad med hård konkurrens har grundarna till Starlight Records redan från början sagt att det ska satsas mycket på de artister och band som signas till bolaget. På så sätt hoppas företaget att det ska kunna utvidga verksamheten och växa till ett internationellt erkänt skivbolag.

Grundarna och de anställda har tillsammans haft många möten och brainstorming sessioner då många idéer kommit upp till ytan. Det är som nämnt i tidigare artiklar ett skivbolag med kreativa och nytänkande infallsvinkar och arbetssätt och därför har vissa mer eller mindre unika innovativa saker skapats.

Starlight Records samarbetar med en mängd väl etablerade och professionella studios runt om i landet för att kunna ge service till artisterna och banden. Detta gör också att det skapas en känsla av sammanhang och samarbete mellan alla inblandade i inspelning och skivsläpp som känns familjärt och viktigast av allt i artisternas egna händer. Ingenting sker utan att artisterna och banden har sista ordet. Genom att ha ett samarbete hela processen igenom uppkommer det öppna dialoger och ett forum för diskussioner som gynnar alla inblandade. Utifrån olika undersökningar har en stark majoritet sagt att dessa samarbeten hjälper skapandeprocessen då det ligger ett fokus på det kreativa och inte på tidsaspekten eller annat som kan verka motarbetande.

Av de anställda på Starlight Records har de allra flesta egen erfarenhet inom både kreativt skapande och utgivandet av verken. På grund av det blir det också lättare att kommunicera då fokus ligger på ett intensivt skapande som sammanställs med utmärkt kvalitet och utan stress och en känsla av osäkerhet.

Genom samarbeten med studios kan också nya men talangfulla band få möjlighet till professionell hjälp och även att låna instrument och testa på nya effekter och annat för att pengarna finns inom en liten grupp människor som arbetar med samma mål i sikte utan att vara konkurrenter.

ADD YOUR COMMENT